1

THÔNG TIN NHẬN DIỆN.

2

THÔNG TIN VÀ SỰ ĐỒNG Ý

3

BẢN CHẤT NGHĨA VỤ CỦA VIỆC CUNG CẤP DỮ LIỆU.

4

MHI SẼ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG VÌ MỤC ĐÍCH NÀO VÀ TRONG BAO LÂU?

5

DỮ LIỆU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG SẼ ĐƯỢC MHI XỬ LÝ?

6

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG LÀ GÌ?

7

DỮ LIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG SẼ ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO AI?

8

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG.

9

THÔNG TIN QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI

10

DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ.

11

THỰC THI QUYỀN

12

BIỆN PHÁP BẢO VỆ

13

NOTICES RELATED TO LOCAL LAWS AND REGULATIONS

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

Tải xuống ỨNG DỤNG Meliá dành cho hệ điều hành iOS và Android để có trải nghiệm tốt hơn trên thiết bị di động