1

การแสดงตัวตน

2

ข้อมูลและความยินยอม

3

ลักษณะของการให้ข้อมูลตามที่จำเป็น

4

เอ็มเอชไอจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเป็นระยะเวลานานเพียงใด

5

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างของผู้ใช้งานที่เอ็มเอชไอจะนำมาประมวลผล

6

อะไรคือความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

7

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ใครบ้าง

8

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

9

การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจและเพื่อส่งเสริมการขาย

10

ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

11

การใช้สิทธิ

12

มาตรการความปลอดภัย

13

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่

เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

  • luxury
  • premium
  • essential