ปลายทาง

ลักเซมเบิร์ก

Despite the fact that it’s so small, this prosperous European country has a great choice of attractions. The dense and extensive forests of the Ardennes region in the north merge with numerous forts and romantic castles.

Forests with medieval castles

The capital city of Luxembourg is one of the richest cities on the planet. The old town of this ancient fortified medieval city is a UNESCO World Heritage Site. Its cobbled streets are home to the Notre-Dame Cathedral, the Grand Ducal Palace and numerous charming churches. The atmosphere in the Place d’Armes or Grund district is a lot of fun. If you’re looking for more places to explore in Luxembourg, we recommend visiting the Valley of the Seven Castles, which is like something out of a great history novel. Among all the medieval castles in Luxembourg, the Vianden and Beaufort castles are the most beautiful. The Mullerthal area, known as Little Switzerland, is a wooded area full of rocks and beautiful hiking trails.

สกุลเงิน
The currency used is the euro. You can pay by credit card in most places.
ภาษา
The languages used by the administration are French and German, and Luxembourgish is the national language.
อินเทอร์เน็ต
The quality of Internet access is good in hotels. Some bars and restaurants also offer free Wi-Fi to customers.
สภาพอากาศ
The temperature during the year ranges from -1⁰C to 24⁰C. Summers are mild and cloudy, winters are cold and windy.

จุดหมายของเราใน ลักเซมเบิร์ก

เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

ดาวน์โหลดแอพ Meliá สำหรับ iOS และ Android เพื่อให้ใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างสะดวกมากขึ้น