Destinations

Đức

Currency
Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng euro. Phần đa các địa điểm đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Language
Ngôn ngữ chính thức duy nhất là tiếng Đức. Nhìn chung, người Đức có vốn tiếng Anh tốt.
Internet
Không dễ để tìm được các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí. Vả lại, tốc độ tải cũng không được ổn định lắm. Thế nhưng, bắt Wi-Fi trong khách sạn lại dễ vô cùng.
Weather
Phía Bắc và Tây Bắc có khí hậu ôn hòa, mưa nhiều. Ở phía Đông, mùa đông rất lạnh, còn ở cực Nam khí hậu ấm hơn.

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential