Các điểm đến

Khách sạn tại Dresden

Là một trong số những thành phố đẹp nhất nước Đức, chẳng có gì lại khi nơi đây được ví như “Thành Florence bên dòng Elbe”. Số lượng các kho tàng văn hóa tại đây chỉ có thể mô tả bằng từ “ngoạn mục”.

Các khách sạn của chúng tôi tại Dresden

a lobby with white chairs and a red rug
a room with a bed and a chair
a bathroom with a bench and benches
a room with tables and chairs
  • Trung tâm Sức khỏe
  • Sảnh tiệc
  • Phòng họp
0
a large building with a dome and people in front with Dresden Frauenkirche in the background
a city with snow covered roofs
a boat on the water

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential