Destinations

Dresden

Là một trong số những thành phố đẹp nhất nước Đức, chẳng có gì lại khi nơi đây được ví như “Thành Florence bên dòng Elbe”. Số lượng các kho tàng văn hóa tại đây chỉ có thể mô tả bằng từ “ngoạn mục”.

Our hotels in Dresden

a building with red carpet and signs
a glass elevator with a round light from the ceiling
a street with buildings and a dome in the background
a street with bicycles parked in front of a building
a street with cars parked in front of a building
  • Trung tâm Sức khỏe
  • Sảnh tiệc
  • Phòng họp
0
a large building with a dome and people in front with Dresden Frauenkirche in the background
a city with snow covered roofs
a boat on the water

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential