Destinos

Argentina

a waterfall in a forest
a rainbow over a waterfall
a city with a monument and many cars and buildings
a glacier in a body of water
Divisa
Đơn vị tiền tệ chính thức của Argentina là đồng peso. Quý khách có thể dễ dàng đổi ngoại tệ tại các ngân hàng và phòng thu đổi ngoại tệ.
Idioma
Ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Tây Ban Nha, mặc dù có ngữ điệu đặc biệt và cách sử dụng từ “vos” cho “quý khách”.
Internet
Nhìn chung, chất lượng truy cập Internet khá tốt. Phạm vi phủ sóng có thể kém hơn nhiều ở bên ngoài các thành phố tại các vùng nông thôn hẻo lánh.
Clima
Thời tiết thay đổi rất nhiều tùy theo mùa và cũng tùy thuộc vào khu vực quý khách đến thăm vì đây là một đất nước cực kỳ rộng lớn.

Descubre nuestras marcas

  • luxury
  • premium
  • essential