Destinations

Hotels in Mexico

a stone structure with a stone staircase
a clear blue water with trees around it
a woman walking down a street with colorful signs and umbrellas
Currency
Đơn vị tiền tệ chính thức tại đây là đồng Peso Mexico. Ở hầu hết các điểm du lịch, du khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ một cách dễ dàng.
Language
Ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Tây Ban Nha, song bên cạnh đó vẫn có hàng trăm ngôn ngữ bản địa khác.
Internet
Tại phần lớn các khu vực thành thị, quý khách có thể kết nối mạng Wi-Fi công cộng miễn phí.
Weather
Nơi đây có khí hậu ấm áp và ôn hòa, mưa kéo dài hầu như quanh năm. Tháng khô nhất là tháng 1 và ấm nhất là tháng 7.

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential