Các điểm đến

Khách sạn tại Việt Nam

Cảm nhận cuộc sống được khắc họa qua những tấm bưu thiếp

sunlight shining through trees
a large hand on a bridge
boats in the water with islands
a group of people in boats with fruits and vegetables
Tiền tệ
Đơn vị tiền tệ chính thức là Việt Nam đồng. Quý khách nên sử dụng tiền mặt để tránh phải trả phí giao dịch.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt. Người dân địa phương ở các thành phố lớn thường biết một chút tiếng Anh cơ bản.
Internet
Chất lượng truy cập Internet tại nông thôn và thành thị có sự khác nhau. Tuy nhiên, kết nối Wi-Fi trong các khách sạn rất tốt.
Thời tiết
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, mùa mưa và mùa khô được phân chia rất rõ ràng. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 26⁰C.

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential