Reiseziele

Maroc

Währung
Đơn vị tiền tệ của Maroc là đồng dirham. Quý khách nên mang theo tiền mặt để mua sắm ở các khu chợ.
Sprache
Ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Ả Rập cổ điển và tiếng Berber. Tiếng Berber là ngôn ngữ được nói thông tục ở tất cả các vùng.
Internet
Chất lượng truy cập Internet ở các khách sạn đều tốt. Ở nhiều vùng nông thôn, chất lượng truy cập Internet có thể không tốt.
Wetter
Maroc có khí hậu phân hóa đa dạng. Khí hậu ở khu vực bờ biển mát hơn trong đất liền. Khí hậu trong đất liền có thể trở nên cực kỳ nóng do gần sa mạc.

Unsere Ziele in Maroc

Entdecken Sie unsere Marken

  • luxury
  • premium
  • essential