Các điểm đến

Khách sạn tại Albania

a mountain landscape with a lake
a beach with chairs and umbrellas
people walking around a market
a collection of colorful pottery
Tiền tệ
Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng lek. Đồng euro và đô la thường được chấp nhận tại các cửa hiệu và khu du lịch.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức là tiếng Albania với hai phương ngữ là Gheg và Tosk. Nhiều người dân có thể sử dụng ít tiếng Anh hoặc tiếng Ý.
Internet
Chất lượng truy cập Wi-Fi thường tốt tại hầu hết mọi khu du lịch. Quý khách có thể mua thẻ SIM tại địa phương để đảm bảo có độ phủ sóng tốt.
Thời tiết
Mùa hè nóng khô và mùa đông ôn hòa, mưa nhiều tại bờ biển. Còn vùng nội địa lại có khí hậu lục địa và mang nhiều đặc trưng của vùng núi hơn.

Các điểm đến của chúng tôi tại Albania

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential