Προορισμοί

Ξενοδοχεία σε Αλβανία

a mountain landscape with a lake
a beach with chairs and umbrellas
people walking around a market
a collection of colorful pottery
Νόμισμα
The official currency is the lek. Euros and dollars are usually accepted in shops and tourist facilities.
Γλώσσα
The official language is Albanian with its two dialects, Gheg and Tosk. Many people can speak some English or Italian.
Ίντερνετ
Wi-Fi is usually good in almost all tourist facilities. To ensure you get good coverage you can buy a local SIM card.
καιρός
On the coast, the summers are hot and dry and the winters are mild and rainy. In the interior the weather is continental and more typical of mountain regions.

Οι προορισμοί μας σε Αλβανία

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

  • luxury
  • premium
  • essential