Προορισμοί

Ξενοδοχεία σε Αυστρία

a fountain in front of a large building with Belvedere, Vienna in the background
a plate of food with apples on it
a dock with boats on the water and mountains in the background
a group of people standing next to a booth with a carousel and a teddy bear
Νόμισμα
The currency used is the euro. Foreign currency can be exchanged at banks and exchange offices. Credit card payments are very common.
Γλώσσα
Several languages have a large number of speakers, but the only official and most widely spoken language is Austrian German.
Ίντερνετ
The quality of free Wi-Fi hotspots is quite poor. Coverage is very good in hotels.
καιρός
The climate is continental. Winters are very cold with temperatures ranging from 2⁰C to -15⁰C. Summers are short and mild.

Οι προορισμοί μας σε Αυστρία

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

  • luxury
  • premium
  • essential