Προορισμοί

Ξενοδοχεία σε Γαλλία

a snowy mountain tops with clouds
a large field of green plants
a street with purple flowers on it
a castle on a hill with lights on it with Mont Saint-Michel in the background
a body of water with boats and buildings on it
a castle with a large building and a pond
Νόμισμα
The currency used is the euro. You can withdraw cash from ATMs with a credit card or exchange currency in banks.
Γλώσσα
The official language is French. People who work with the public usually speak English without too many problems.
Ίντερνετ
Larger cities and towns usually have free Wi-Fi hotspots.
καιρός
The country has a lot of different climates depending on the region and the time you visit.

Οι προορισμοί μας σε Γαλλία

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

  • luxury
  • premium
  • essential