Các điểm đến

Khách sạn tại Indonesia

a green hills with islands and blue water
a display of colorful bags and necklaces
a group of skewers of meat and sauce
an orangutan holding a baby
Tiền tệ
Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng rupiah Indonesia, có nguồn gốc từ tiền tệ của Ấn Độ và thường được gọi là Perak.
Ngôn ngữ
Tiếng Indonesia là ngôn ngữ chính thức, nhưng khoảng 1.000 ngôn ngữ hay phương ngữ khác cũng được sử dụng trong nước. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các khu du lịch.
Internet
Các khách sạn và khu du lịch thường cung cấp Wi-Fi miễn phí với chất lượng truy cập tốt.
Thời tiết
Indonesia có khí hậu nhiệt đới. Có sự khác biệt lớn giữa hai mùa: khí hậu gió mùa, với mùa mưa và mùa khô.

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential