Các điểm đến

Thủ đô Jakarta

Thuộc địa cũ của Hà Lan hiện là một đô thị rộng lớn, nơi có các tòa nhà chọc trời cùng hiện diện với những ngọn núi lửa, đồn điền chè và các trung tâm mua sắm lớn. Quý khách đã sẵn sàng để chạm đến bầu trời?

Các khách sạn của chúng tôi tại Thủ đô Jakarta

a city with a curved roof and a curved building
a city with tall buildings
a room with a large tree and benches
a hotel lobby with a couple of people behind the counter
a large building with stairs and palm trees
  • Spa
  • Phòng tập thể hình
  • Phòng họp
0
a statue of a man with a crown and a sword
a city skyline with tall buildings
a large white tower with a gold top

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential