Destinations

Phủ Lý

Ba con sông hội tụ tại trung tâm thành phố xinh đẹp này, tạo nên một môi trường tự nhiên rất đáng để du khách ghé thăm. Đây là điểm đến tuyệt vời để tìm hiểu về công việc đồng áng của người dân Việt Nam và khám phá các đầm phá lớn có ảnh hưởng đến nông nghiệp trong khu vực.

Our hotels in Phủ Lý

a indoor swimming pool with arched windows
a living room with a chandelier and couches
a bedroom with a large window and a large bed
a room with white chairs and a stage
a large building in a city
  • Spa
  • Phòng tập thể hình
  • Phòng họp
0
a gold building with a statue in the front
a body of water with a body of water and a boat in it

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential