Destinos

Oberhausen

Là thành phố công nghiệp cũ tại Ruhr, Đức, nơi đây đã chuyển mình hoàn toàn để trở thành một thành phố mang phong cách chiết trung với hàng loạt những cơ sở văn hóa và giải trí. Đây là một nơi vô cùng lý tưởng để du khách dành thời gian thư giãn với gia đình.

Os nossos hotéis em Oberhausen

a building with trees and cars in front of it
a building with a arched entrance
a lobby with a reception desk and chairs
a lobby with a large plant and a couch
a room with a bookcase and chairs
  • Phòng họp
  • Sự kiện
  • Phòng Gia đình
0
a bridge over a body of water with a large building in the background
a large building with many people walking around
a colorful walkway with metal railings and trees

Conheça nossas marcas

  • luxury
  • premium
  • essential