Destinations

Berlin

Là hiện thân của lịch sử châu Âu thế kỷ 20. Có thể nhìn thấy tinh thần thay đổi rất đặc trưng của thủ đô nước Đức qua hàng loạt di tích phản ánh quá trình tiến hóa mang tính lịch sử của toàn bộ lục địa.

Our hotels in Berlin

a river with a bridge and a boat on it
a building with lights on it
a building with lights on it
a building with lights on it and a bridge over water
a group of men standing on a bridge
  • Phòng tập thể hình
  • Phòng họp
  • Sảnh VIP
0
a building with cars parked in front of it
a store front with plants in pots
a room with plants and a table
a room with a couch and a table
a room with a table and chairs
  • Phòng tập thể hình
  • Phòng họp
  • Sảnh tiệc
0
a boat on the water
a bridge over a river with buildings and a boat
a city with tents and a large building with a large tree
a group of people walking in a city
a wall with many different colors of art
a group of people sitting at tables outside a building

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential