Các điểm đến

Munster

Giống với nước láng giềng Hà Lan, thành phố phía Tây nước Đức này cũng có rất nhiều xe đạp. Tên gọi này bắt nguồn từ từ “monasterium” trong tiếng Latinh vì ngoại trừ xe đạp, nơi đây cũng có lượng lớn tu viện.

Các khách sạn của chúng tôi tại Munster

a building with a tree in front of it
a building with trees in front of it
a building with a tree in front of it
a building with a tree in front of it
a building with a tree in front
  • Phòng họp
  • Sự kiện
  • Phòng Gia đình
0
a group of people walking in a city
a large stone building with many windows
a green lawn with buildings and trees in the background

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential