Sự kiện

 • 10 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 132 +
 • 175 m²
Xem thư viện

Lập kế hoạch, tổ chức và tính chuyên nghiệp

Vị trí tuyệt vời của Hotel Wolfsburg Centrum Trực thuộc Meliá và dịch vụ hoàn hảo nhất khiến khách sạn của chúng tôi trở thành nơi hoàn hảo để tổ chức các cuộc họp, thuyết trình hoặc hội nghị. Chúng tôi có trang thiết bị hiện đại, không gian ăn uống khác nhau và bãi đậu xe riêng cho 12 xe, cũng như một bãi đậu xe khác có lối đi thẳng đến khách sạn (có tính phí).

Wi-Fi tốc độ cao
Thiết bị nghe nhìn

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Chọn giữa tất cả các dịch vụ của chúng tôi

a room with tables and chairs

Không gian của chúng tôi

a room with couches and a bookcase

VW-Lounge

6 Số người tối đa21 m²3.6 x 6

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng học6
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp6
 • Quán rượun/a
a room with couches and a coffee table

Golf I

12 Số người tối đa17 m²2.8 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 12
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát8
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Golf II

18 Số người tối đa17 m²2.8 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 18
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát12
 • Phòng học8
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp6
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Golf II & Golf I

30 Số người tối đa37 m²6.2 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 30
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát24
 • Phòng học16
 • Hình chữ U14
 • Phòng họp12
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Golf I-II

30 Số người tối đa44 m²7.3 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 30
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát28
 • Phòng học16
 • Hình chữ U16
 • Phòng họp14
 • Quán rượun/a
a room with long tables and chairs

Golf II-III

52 Số người tối đa65 m²10.7 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 42
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát52
 • Phòng học24
 • Hình chữ U20
 • Phòng họp18
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Golf I-III

70 Số người tối đa82 m²13.5 x 6.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát70
 • Phòng học42
 • Hình chữ U30
 • Phòng họp26
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Lupo

18 Số người tối đa21 m²6 x 3.6

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 18
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát12
 • Phòng học10
 • Hình chữ U10
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a
a table with food on it

Passat

60 Số người tối đa77 m²10 x 7.7

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 54
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát60
 • Phòng học32
 • Hình chữ U25
 • Phòng họp20
 • Quán rượun/a
a room with couches and a coffee table

Polo

18 Số người tối đa21 m²3.6 x 6

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 18
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát12
 • Phòng học10
 • Hình chữ U10
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential