Destinos

Hotéis em Liverpool

Tìm hiểu thêm về lịch sử của The Beatles qua chuyến tham quan thành phố vốn là quê hương của ban nhạc huyền thoại, nơi bộ tứ cách mạng hóa làng nhạc thời bấy giờ. Tham quan những nơi đã truyền cảm hứng cho John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr.

Os nossos hotéis em Liverpool

a group of buildings with glass walls
a tall building with many windows
a pink cart with flowers on it
a room with a bed and a desk
a restaurant with tables and chairs
  • 24-hour gym
  • Sự kiện
  • Creative meeting rooms
0
a body of water with boats and buildings in the background
a row of buildings with flowers on the side
a sign on the front of a building
boats in a harbor with buildings and a dock
a football stadium with people in the stands

Conheça nossas marcas

  • luxury
  • premium
  • essential