Sự kiện

 • 12 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 1285 +
 • 17901 ft²
Xem thư viện

Trung tâm hội nghị ở Arusha

Gran Meliá Arusha có Trung tâm Hội nghị hiện đại với phòng tiệc có sức chứa lên đến 700 người và 5 phòng sự kiện. Hai phòng họp, có tường ngăn di động, có thể được tách ra để tạo thành hai phòng phụ với các khu vực riêng biệt để nghỉ ngơi uống cà phê. Cũng như một phòng họp với không gian cho 22 người, có sẵn cho các cuộc họp nhỏ hơn hoặc sử dụng làm văn phòng.

Thiết bị nghe nhìn
Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân
Ánh sáng tự nhiên
Nhà hàng trong khuôn viên

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Không gian độc đáo

a room with white chairs and blue carpet

Không gian của chúng tôi

ft²
a conference room with a table and chairs

Kigelia Board Room

25 Số người tối đa1343 ft²52.5 x 25.59

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U23
 • Phòng họp25
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Quiver Meeting Room

40 Số người tối đa964 ft²26.25 x 36.75

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 30
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát40
 • Phòng học30
 • Hình chữ U30
 • Phòng họp33
 • Quán rượu28
a room with tables and chairs

Mpingo Meeting Room

40 Số người tối đa964 ft²26.25 x 36.75

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 30
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát40
 • Phòng học30
 • Hình chữ U30
 • Phòng họp33
 • Quán rượu28
a room with tables and chairs

Quiver & Mpingo Combined Meeting Room

100 Số người tối đa1929 ft²52.5 x 36.75

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát100
 • Phòng học64
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp48
 • Quán rượu70
a room with a large table and chairs

Acacia Meeting Room

40 Số người tối đa757 ft²26.25 x 28.87

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát40
 • Phòng học24
 • Hình chữ U27
 • Phòng họp30
 • Quán rượu28
a room with tables and chairs

Mopane Meeting Room

40 Số người tối đa757 ft²26.25 x 28.87

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát40
 • Phòng học24
 • Hình chữ U27
 • Phòng họp30
 • Quán rượu28
a room with white chairs and blue carpet

Acacia & Mopane Combined Meeting Room

80 Số người tối đa1515 ft²52.5 x 28.87

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 75
 • Sảnh tiệc80
 • Nhà hát75
 • Phòng học65
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp50
 • Quán rượu56
a room with tables and chairs

Baobab 1 (Segment of Baobab Ballroom)

150 Số người tối đa2140 ft²31.83 x 67.26

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 120
 • Sảnh tiệc90
 • Nhà hát150
 • Phòng học120
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp54
 • Quán rượu65
a room with tables and chairs

Baobab 2 (Segment of Baobab Ballroom)

150 Số người tối đa2140 ft²31.83 x 67.26

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 120
 • Sảnh tiệc90
 • Nhà hát150
 • Phòng học120
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp54
 • Quán rượu65
a room with tables and chairs

Baobab 3 (Segment of Baobab Ballroom)

150 Số người tối đa2140 ft²31.83 x 67.26

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 120
 • Sảnh tiệc90
 • Nhà hát150
 • Phòng học120
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp54
 • Quán rượu65
a large room with rows of chairs

Baobab 2 & 3 Combined (2 out of 3 segments of Baobab Ballroom)

300 Số người tối đa4391 ft²65.29 x 67.26

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 250
 • Sảnh tiệc250
 • Nhà hát300
 • Phòng học250
 • Hình chữ U70
 • Phòng họp100
 • Quán rượu130
a room with rows of chairs

Baobab Ballroom

650 Số người tối đa6752 ft²100.4 x 67.26

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 500
 • Sảnh tiệc500
 • Nhà hát650
 • Phòng học300
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu250

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential