Destinations

San Sebastian

Currency
Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng euro. Phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng được chấp nhận tại đa số địa điểm.
Language
Các ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Euskera, là ngôn ngữ Xứ Basque không thuộc bất cứ ngữ hệ nào đã biết.
Internet
Thành phố có hơn chục điểm truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí. Tốc độ tải xuống tại các khách sạn rất nhanh.
Weather
Thành phố có khí hậu ôn hòa nhưng nhiều mưa. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 18⁰C.

Our hotels in San Sebastian

Show map
All brands

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential