Các điểm đến

Guadalajara

Do thành phố này nằm giữa Madrid và Zaragoza, rất nhiều du khách chỉ đi ngang qua đây. Thế nhưng, đây thực sự là một nơi xứng đáng để dừng chân. Hãy sẵn sàng khám phá những lâu đài, cung điện và nhà thờ đẹp mê hồn.

Các khách sạn của chúng tôi tại Guadalajara

a building with cars parked in front of it
a parking lot with trees and a building
a reception desks and a glass wall
a glass wall with a desk and chairs in it
a room with a large lobby with tables and chairs
0
a stone building with ornate carvings
a group of fruit in boxes
a white building with gold accents
a group of people walking in a field of purple flowers

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential