Các điểm đến

Khách sạn tại Cordoba

Đây là Nhà thời Hồi giáo nổi danh trên toàn thế giới và là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về nghệ thuật và kiến trúc Hồi giáo tại Tây Ban Nha. Các di tích nằm trong trung tâm lịch sử cũng vô cùng nguy nga tráng lệ.

a large room with columns and arches with Mosque–Cathedral of Córdoba in the background
a bowl of orange soup
a courtyard with plants and a stone path
a blue doors and a chair with flowers on the wall
a skull and crossbones carved into a stone wall

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential