Sự kiện

 • 16 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 2670 +
 • 32805 ft²
Xem thư viện

Những buổi họp chất lượng bên bờ biển

Sự linh hoạt trong không gian của chúng tôi khiến The Level tại Meliá Alicante trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức đại hội hoặc hội nghị ở Alicante. Và một địa điểm gần biển, được bao quanh bởi thiên nhiên, cũng tạo thêm điểm nhấn ma thuật cho bất kỳ sự kiện nào. Chọn cách bạn muốn kỷ niệm sự kiện của mình và thực đơn bạn thích nhất, và nhóm của chúng tôi sẽ chăm sóc tất cả các chi tiết.

Thiết bị nghe nhìn
Các sự kiện tùy biến theo ý khách
Quản lý Hội nghị
Wi-Fi tốc độ cao
Ánh sáng tự nhiên
Gói tổ chức Hội họp

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Bữa tiệc cá nhân hóa

a room with tables and chairs

Nhạc sống

a marina with many boats and buildings in the background

Sau khi "Tôi làm"

a plate of fruit and a egg on a table

Một loạt các lựa chọn

a room with tables and chairs
1 / 4

Không gian của chúng tôi

ft²
a table set for a dinner party

Almirante

150 Số người tối đa1889 ft²27.56 x 68.57

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 150
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát150
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U46
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Altet

25 Số người tối đa330 ft²13.78 x 23.95

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Castell

25 Số người tối đa387 ft²16.41 x 23.62

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Europa

500 Số người tối đa4192 ft²54.14 x 77.43

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 500
 • Sảnh tiệc270
 • Nhà hát425
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U80
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a conference room with a table and chairs

Explanada

1108 ft²3.28 x 337.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs and a view of the ocean

Gran Postiguet

800 Số người tối đa9287 ft²3.28 x 2831.5

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 800
 • Sảnh tiệc600
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Levante

1108 ft²3.28 x 337.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Marina

1108 ft²3.28 x 337.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Mediterraneo

300 Số người tối đa4304 ft²3.28 x 1312.4

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 300
 • Sảnh tiệc220
 • Nhà hát220
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U92
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Poniente

1108 ft²3.28 x 337.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs and a large window overlooking the ocean

Postiguet

600 Số người tối đa3813 ft²48.23 x 79.07

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 600
 • Sảnh tiệc460
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a chandelier and a checkered floor

Terra Lucis I

100 Số người tối đa1042 ft²30.84 x 33.79

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc70
 • Nhà hát70
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U25
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a chandelier and a checkered floor

Terra Lucis I + II

200 Số người tối đa2106 ft²62.34 x 33.79

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 200
 • Sảnh tiệc130
 • Nhà hát150
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U50
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a chandelier and a checkered floor

Terra Lucis II

80 Số người tối đa1042 ft²30.84 x 33.79

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 80
 • Sảnh tiệc60
 • Nhà hát60
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U25
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with long table and chairs

Terra Mítica

90 Số người tối đa980 ft²20.34 x 48.23

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 90
 • Sảnh tiệc60
 • Nhà hát90
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U36
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Tramontana

1108 ft²3.28 x 337.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential