Các điểm đến

Campinas

Đời sống văn hóa sôi động khiến Sao Paulo trở thành một thành phố khiến người ta không biết chán. Thành phố năng động nơi những người yêu thích mọi hình thức nghệ thuật nhất định phải ghé thăm.

Các khách sạn của chúng tôi tại Campinas

a tall white building with many windows
a group of buildings with trees in the background
a group of buildings with trees in the background
a sign in front of a building
a large room with a large white column and a large couch
  • Thích hợp cho người bị suy giảm khả năng vận động
  • Phòng tập thể hình
  • Phòng Gia đình
0
a group of ducks swimming in a lake
a building with a palm tree and people walking on the street
a street lamp in front of a row of colorful buildings

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential