Events

 • 11 E-ROOMS
 • 2386 +
 • 25904 ft²
See gallery

Địa điểm tổ chức sự kiện tuyệt vời nhất Việt Nam

Khả năng tiếp cận, khả năng thích ứng và tính chuyên nghiệp chỉ là một vài trong những đặc điểm khiến các sự kiện tại Meliá Hà Nội thành công rực rỡ.Cơ sở vật chất khang trang với công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ và đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất. Khách sạn có bãi đậu xe 5 tầng do đối tác của khách sạn quản lý và có tính phí.

Thiết bị nghe nhìn
Các sự kiện tùy biến theo ý khách
Wi-Fi tốc độ cao
Gói tổ chức Hội họp
Phòng đa năng
Bữa ăn tự chọn theo chủ đề

Event experts

Phòng hội nghị lớn

a large room with many chairs

Phòng hội nghị Thăng Long

a large room with tables and chairs

Phòng tổ chức sự kiện

a room with tables and chairs

Phòng họp hội đồng quản trị

a room with a table and chairs

Dịch vụ ăn uống

a bowl of seafood with sauce being poured into it
1 / 5

Our spaces

ft²
a table set for a dinner

Foyer Exhibition

100 Maximum number of people3535 ft²22.64 x 156.18

More information

Layouts

 • Cocktail 100
 • Banquetn/a
 • Theatren/a
 • Classroomn/a
 • U-shapen/a
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with chairs and tables

Function Room 1

20 Maximum number of people571 ft²22.64 x 25.26

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre20
 • Classroom15
 • U-shape15
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with tables and chairs

Function Room 1+2

70 Maximum number of people1143 ft²22.64 x 50.53

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre70
 • Classroom45
 • U-shape36
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a large table and chairs

Function Room 2

20 Maximum number of people571 ft²22.64 x 25.26

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre20
 • Classroom15
 • U-shape15
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a buffet table and chairs

Grand Ballroom

1200 Maximum number of people10635 ft²69.56 x 152.89

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre1200
 • Classroom700
 • U-shape500
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a large room with tables and chairs

Grand Ballroom Section 1

250 Maximum number of people3491 ft²69.56 x 50.2

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre250
 • Classroom160
 • U-shape120
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a large room with tables and chairs

Grand Ballroom Section 2

250 Maximum number of people3628 ft²69.56 x 52.17

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre250
 • Classroom160
 • U-shape120
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a stage and tables

Grand Ballroom Section 3

250 Maximum number of people3491 ft²69.56 x 50.2

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre250
 • Classroom160
 • U-shape120
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a buffet table in a room

Terrace Area

120 Maximum number of peopleNaN ft²NaN x NaN

More information

Layouts

 • Cocktail 120
 • Banquet80
 • Theatren/a
 • Classroomn/a
 • U-shapen/a
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a buffet table and chairs

Lotus 1

36 Maximum number of peopleNaN ft²NaN x NaN

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre36
 • Classroom18
 • U-shape15
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a buffet table and chairs

Lotus 2

50 Maximum number of peopleNaN ft²NaN x NaN

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre50
 • Classroom18
 • U-shape18
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a
a room with a buffet table and chairs

Lotus 1 + 2

90 Maximum number of peopleNaN ft²NaN x NaN

More information

Layouts

 • Cocktail n/a
 • Banquetn/a
 • Theatre90
 • Classroom60
 • U-shape45
 • Boardroomn/a
 • Cabaretn/a

Discover our brands

 • luxury
 • premium
 • essential