Veranstaltungen

 • 37 E-RÄUME
 • 2527 +
 • 39 m²
Galerie ansehen

Trung tâm hội nghị ở Valencia

Các phòng họp và phòng tiệc tại Meliá Valencia có thiết kế trang nhã và tiện dụng nhất. Tính linh hoạt của chúng có nghĩa là nó có thể chứa lên đến 2.975 người. Đội ngũ tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm nhất, nhiều lựa chọn phục vụ và công nghệ tiên tiến đảm bảo sự thành công cho sự kiện của bạn, có thể là một buổi họp mặt gia đình, một sự kiện chuyên nghiệp hay thậm chí là một buổi giới thiệu sản phẩm lớn.

Thiết bị nghe nhìn
Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân
Các sự kiện tùy biến theo ý khách
Phòng đa năng

Eventprofis

Công nghệ hiện đại

a room with rows of chairs and projector screens

Cài đặt quyến rũ

a lobby with a checkered floor and a glass railing

Lễ cưới và tiệc chiêu đãi

a large room with tables and chairs
1 / 3

Unsere Räumlichkeiten

a room with tables and chairs

Socarrat Restaurant

250 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 250
 • Bankett180
 • Theatern/a
 • Klassenzimmern/a
 • U-Formn/a
 • Sitzungssaaln/a
 • Kabarettn/a
a pool with chairs and a building in the background

Pool Bar Terrace

400 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 400
 • Bankettn/a
 • Theatern/a
 • Klassenzimmern/a
 • U-Formn/a
 • Sitzungssaaln/a
 • Kabarettn/a
a conference room with a table and chairs

Boardroom

12 Maximale Personenanzahl40 m²7.6 x 5.3

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail n/a
 • Bankettn/a
 • Theatern/a
 • Klassenzimmern/a
 • U-Formn/a
 • Sitzungssaal12
 • Kabarettn/a
a room with chairs and a projector screen

Melia Meeting 1

45 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 30
 • Bankett30
 • Theater45
 • Klassenzimmer26
 • U-Form20
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with rows of chairs

Melia Meeting 2

60 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 50
 • Bankett40
 • Theater60
 • Klassenzimmer30
 • U-Form24
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett28
a room with rows of chairs

Melia Meeting 3

45 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 30
 • Bankett30
 • Theater45
 • Klassenzimmer22
 • U-Form20
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with chairs and a projector screen

Melia Meeting 4

50 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater50
 • Klassenzimmer26
 • U-Form24
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with rows of chairs and a projector screen

Melia Meeting 5

50 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater50
 • Klassenzimmer26
 • U-Form24
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with rows of chairs and a projector screen

Melia Meeting 6

50 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater50
 • Klassenzimmer26
 • U-Form24
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with a large screen and tables and chairs

Melia Meeting 7

20 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 15
 • Bankett10
 • Theater20
 • Klassenzimmer12
 • U-Form10
 • Sitzungssaal10
 • Kabarett7
a room with a large table and chairs

Melia Meeting 8

45 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater45
 • Klassenzimmer26
 • U-Form20
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with a large screen and tables

Melia Meeting 9

40 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater35
 • Klassenzimmer22
 • U-Form18
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with tables and chairs and a projector screen

Melia Meeting 10

25 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 25
 • Bankett20
 • Theater25
 • Klassenzimmer18
 • U-Form14
 • Sitzungssaal14
 • Kabarett14
a room with chairs and a projector screen

Melia Meeting 11

40 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater35
 • Klassenzimmer22
 • U-Form18
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett21
a room with a large table and chairs

Melia Meeting 12

40 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 40
 • Bankett30
 • Theater25
 • Klassenzimmer18
 • U-Form18
 • Sitzungssaal20
 • Kabarett14
a room with a large screen and tables

Melia Meeting 13

20 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 15
 • Bankett10
 • Theater20
 • Klassenzimmer12
 • U-Form10
 • Sitzungssaal10
 • Kabarett7
a room with long tables and chairs

Melia Meeting 14

20 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 15
 • Bankett10
 • Theater20
 • Klassenzimmer12
 • U-Form8
 • Sitzungssaal8
 • Kabarett7
a room with a table and chairs

Melia Meeting 16

25 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 25
 • Bankett20
 • Theater25
 • Klassenzimmer18
 • U-Form14
 • Sitzungssaal14
 • Kabarett14
a room with chairs and projector screens

Melia Meeting 1+2

80 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 80
 • Bankett60
 • Theater75
 • Klassenzimmer40
 • U-Form30
 • Sitzungssaal25
 • Kabarett35
a room with chairs and a projector screen

Melia Meeting 2+3

80 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 80
 • Bankett60
 • Theater75
 • Klassenzimmer40
 • U-Form30
 • Sitzungssaal25
 • Kabarett35
a room with chairs and projector screens

Melia Meeting 1+2+3

120 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 120
 • Bankett80
 • Theater110
 • Klassenzimmer60
 • U-Form46
 • Sitzungssaal45
 • Kabarett56
a room with rows of chairs and a projector screen

Malia Meeting 4+5

90 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 80
 • Bankett60
 • Theater90
 • Klassenzimmer65
 • U-Form40
 • Sitzungssaal35
 • Kabarett35
a room with chairs and projector screens

Melia Meeting 5+6

90 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 80
 • Bankett60
 • Theater90
 • Klassenzimmer65
 • U-Form40
 • Sitzungssaal35
 • Kabarett35
a room with rows of chairs and projector screens

Melia Meeting 4+5+6

150 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 120
 • Bankett80
 • Theater150
 • Klassenzimmer80
 • U-Form60
 • Sitzungssaal60
 • Kabarett56

Meliá Meeting 17

20 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 15
 • Bankett10
 • Theater20
 • Klassenzimmer12
 • U-Form10
 • Sitzungssaal10
 • Kabarett7
a conference room with a table and chairs

Meliá Meeting 18

20 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 15
 • Bankett10
 • Theater20
 • Klassenzimmer12
 • U-Form10
 • Sitzungssaal10
 • Kabarett7
a room with a bar and a shelf with bottles of alcohol

Varsovia

250 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 250
 • Bankett176
 • Theater60
 • Klassenzimmer40
 • U-Form30
 • Sitzungssaal30
 • Kabarett42
a group of gold colored lights from a ceiling

Valentia A

275 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 275
 • Bankett120
 • Theater150
 • Klassenzimmer90
 • U-Form50
 • Sitzungssaal40
 • Kabarett80
a group of gold colored lights from a ceiling

Valentia B

325 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 325
 • Bankett200
 • Theater240
 • Klassenzimmer200
 • U-Form56
 • Sitzungssaal40
 • Kabarett140
a group of gold colored lights from a ceiling

Valentia C

200 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 200
 • Bankett90
 • Theater180
 • Klassenzimmer90
 • U-Form50
 • Sitzungssaal40
 • Kabarett80
a group of gold colored lights from a ceiling

Valentia A+B

600 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 600
 • Bankett300
 • Theater500
 • Klassenzimmer240
 • U-Form60
 • Sitzungssaal60
 • Kabarett160
a room with rows of chairs

Valentia B+C

600 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 200
 • Bankett280
 • Theater600
 • Klassenzimmer300
 • U-Form60
 • Sitzungssaal60
 • Kabarett200
a room with rows of chairs

Valentia A+B+C

800 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 800
 • Bankett528
 • Theater700
 • Klassenzimmer400
 • U-Form80
 • Sitzungssaal100
 • Kabarett280
a group of gold colored lights from a ceiling

Terra A+B+C

800 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 800
 • Bankett550
 • Theater400
 • Klassenzimmer140
 • U-Form80
 • Sitzungssaal60
 • Kabarett220
a room with tables and chairs

Terra A+B

450 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 450
 • Bankett275
 • Theater150
 • Klassenzimmer70
 • U-Form60
 • Sitzungssaal40
 • Kabarett100
a group of gold colored lights from a ceiling

Terra C

350 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 350
 • Bankett225
 • Theater150
 • Klassenzimmer70
 • U-Form60
 • Sitzungssaal40
 • Kabarett100
a large room with a large window and a large floor

Gran Lobby + Lobby Benicalap

600 Maximale PersonenanzahlNaN m²NaN x NaN

Mehr Informationen

Aufteilung

 • Cocktail 600
 • Bankett300
 • Theatern/a
 • Klassenzimmern/a
 • U-Formn/a
 • Sitzungssaaln/a
 • Kabarettn/a

Entdecken Sie unsere Marken

 • luxury
 • premium
 • essential