Destinations

Hotels in Sierra Nevada

Đây là khu trượt tuyết nhận được nhiều ánh nắng mặt trời nhất châu Âu. Dù nổi tiếng với các hoạt động thể thao mùa đông, khu vực miền Nam Tây Ban Nha này cũng có một Vườn quốc gia xinh đẹp, vô cùng lý tưởng khi ghé thăm vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Our hotels in Sierra Nevada

a building with snow on the ground
a woman standing at a reception desk
a man and woman standing at a reception desk
a room with a red couch and a table and chairs
a white tables and chairs outside with snow covered mountains in the background
  • Dẫn trực tiếp ra đường trượt tuyết
  • Lớp học trượt tuyết
  • Spa
0
a building with a walkway and a sign on it
a building with lights on it
a reception desk in a hotel
a lobby with a christmas tree
a large room with a fireplace and couches
  • Dẫn trực tiếp ra đường trượt tuyết
  • Lớp học trượt tuyết
  • Spa
0
a city with a mountain in the background
a town on a snowy mountain
a snowy mountain with lights on it

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential