Sự kiện

 • 15 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 1395 +
 • 1632 m²
Xem thư viện

Lễ kỷ niệm thành công bên bờ biển

Bãi biển Meliá Calviá có 10 phòng đa năng, không gian mở và có vách ngăn với tất cả các tính năng linh hoạt mà bạn cần để thích ứng với nhu cầu của bất kỳ sự kiện nào. Một số phòng cung cấp ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt vời. Các phòng cũng được trang bị công nghệ mới nhất và có thể chứa đến 550 người.

Thiết bị nghe nhìn
Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân
Các sự kiện tùy biến theo ý khách
Dịch vụ phòng

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Không chỉ là sự kiện

a large room with rows of chairs

Các dịch vụ tốt nhất

a room with white chairs and a screen
1 / 2

Không gian của chúng tôi

a room with white chairs and a projector screen

Cabrera 1

50 Số người tối đa73 m²12.4 x 5.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu30
a room with white chairs and a projector screen

Cabrera 1+2

100 Số người tối đa133 m²12.4 x 10.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát100
 • Phòng học50
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu48
a room with white walls and white chairs

Cabrera 2

30 Số người tối đa60 m²12.4 x 4.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát30
 • Phòng học21
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượu18
a room with white chairs and a projector screen

Dragonera

50 Số người tối đa84 m²14.3 x 5.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U27
 • Phòng họp27
 • Quán rượu36
a room with tables and chairs

Formentera

35 Số người tối đa60 m²10.8 x 5.6

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát35
 • Phòng học24
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượu18
a room with a table and chairs

Gemelas

30 Số người tối đa48 m²8.4 x 5.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát30
 • Phòng học24
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượun/a
a room with white chairs and a screen

Ibiza 1

180 Số người tối đa242 m²18.5 x 13.1

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát180
 • Phòng học100
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu72
a room with white chairs and a projector screen

Ibiza 1+2

270 Số người tối đa349 m²18.5 x 18.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 200
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát270
 • Phòng học150
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu180
a room with white chairs and a projector screen

Ibiza 2

90 Số người tối đa107 m²18.5 x 5.8

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát90
 • Phòng học50
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu42
a large room with rows of chairs

Mallorca

550 Số người tối đa508 m²29.4 x 17.3

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 500
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát550
 • Phòng học300
 • Hình chữ U100
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu204
a room with white walls and white chairs

Menorca

150 Số người tối đa207 m²16.3 x 12.7

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát150
 • Phòng học81
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu60
a room with white chairs and a man standing in front of a wall

Studio V

150 Số người tối đa138 m²15 x 9.2

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 90
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát150
 • Phòng học90
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp45
 • Quán rượu66
a room with tables and chairs

Studio IV

50 Số người tối đa53 m²9.7 x 5.5

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu24
a room with white tables and chairs

Studio II

15 Số người tối đa24 m²8 x 3

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát15
 • Phòng học12
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a
a room with white tables and chairs

Studio I

15 Số người tối đa24 m²8.4 x 2.9

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát15
 • Phòng học12
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential