Các điểm đến

Milán

Trên các bức tường của Tu viện Santa Maria de le Grazie, Leonardo da Vinci đã vẽ “Bữa tối cuối cùng”, một trong những kiệt tác trong lịch sử mỹ thuật. Quang cảnh đường phố của thành phố Bắc Ý này luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các họa sĩ.

Các khách sạn của chúng tôi tại Milán

a staircase inside a building
a building with many windows
a building with many windows
a building with many windows
a room with a table and chairs
 • 24-hour gym
 • Phòng họp
 • Sảnh tiệc
0
a hallway with candles and lights
a vase of flowers in front of a painting on a wall
a living room with a couch and a lamp
a lobby with a marble counter and a table
 • 24-hour gym
 • Sảnh tiệc
 • Sự kiện
0
a tall glass building with many windows
a tall glass building with windows
a glass building with a pool and a glass door
a store front with shelves and shelves
a room with a palm tree and a counter
 • 24-hour gym
 • Phòng họp
 • Sảnh tiệc
0
a building with a green dome
a rooftop view of a city with a clock tower and a large building
a building with many windows
a building with lights on it
a city street with people and buildings
 • Spa
 • 24-hour gym
 • Phòng họp
0
a group of people walking in a shopping mall
a street with people walking down it
a large city with many buildings
a bridge over a river

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential