目的地

Tây An

货币
Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng nhân dân tệ. Quý khách có thể đổi ngoại tệ tại các ngân hàng và phòng thu đổi ngọai tệ.
语言
Ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất là tiếng Quan Thoại với một số biến thể đặc trưng cho khu vực. Phần lớn người dân cũng biết tiếng Anh cơ bản.
网络
Quý khách có thể không xem được một số nội dung nhất định do sự kiểm soát của chính phủ đối với Internet.
天气
Trong năm, nhiệt độ thay đổi rất nhiều. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 6⁰C đến 32⁰C.

Tây An酒店

显示地图
所有品牌

探索我们的品牌

  • luxury
  • premium
  • essential