Destinations

Hôtels à Tế Nam

Sự hiện diện của nhiều vùng sông nước trong môi trường tự nhiên tuyệt đẹp là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của thành phố xinh đẹp bên sông Hoàng Hà này. Tế Nam có vô số dòng suối với những bông hoa sen khoe sắc rực rỡ.

Nos hôtels à Tế Nam

a lobby with chandeliers and a piano
a restaurant with tables and chairs
a bedroom with a large window
a large building with a fountain in front of it
  • 24-hour gym
  • Phòng họp
  • Sảnh tiệc
0
a gold pagoda with a tall tower in front of a glass building
a city skyline with trees and water
a building with lights on it and a bridge over water
a group of colorful cupcakes

Découvrez nos marques

  • luxury
  • premium
  • essential