Các điểm đến

Khách sạn tại Sao Paulo

Đây là thành phố thực sự rộng lớn theo mọi nghĩa. Thành phố không có điểm kết thúc. Thành phố lớn nhất ở Nam bán cầu có quá nhiều sự đối lập. Điểm hấp dẫn của nơi đây là quý khách có thể nhìn thấy một thứ gì đó ở nơi này và thấy thứ đối ngược chỉ cách đó vài bước chân.

Các khách sạn của chúng tôi tại Sao Paulo

a indoor swimming pool with chairs and a bench
a massage table in a room
a room with a bed and a desk
a room with tables and chairs
 • Trung tâm Sức khỏe
 • Spa
 • Phòng tập thể hình
0
a room with a bed and a desk
a swimming pool with a metal railing
a buffet table with drinks and food on it
a room with a large table and chairs
 • Phòng tập thể hình
 • Sự kiện
 • Hồ bơi ngoài trời
0
a room with a couch and chairs
a counter with food items on it
a woman sitting on a chair by a pool
a gym with exercise equipment
 • An ninh
 • Giặt là
 • Điều hòa không khí
0
a pool with chairs on a roof
a room with a bar and chairs
a restaurant with tables and chairs
a living room with a couch and a tv
 • An ninh
 • Giặt là
 • Điều hòa không khí
0
a room with a bed and a table and chairs
a dog lying on a bed
a room with a large wall and chairs
a room with tables and chairs
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Phòng Gia đình
0
a bed with a bench and a lamp
a room with two beds and a table
a pool with water fountain in front of a building
a room with exercise equipment
a buffet with food on the counter
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Sự kiện
0
a room with a couch and chairs
a room with a couch and chairs
a restaurant with tables and chairs
a reception desk in a hotel
a bathroom with a sink and shower
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Bể bơi bốn mùa
0
a pool with windows on the side
a room with a bed and a table
a tall building with many windows
a row of water bottles and candy on a table
 • Spa
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
0
a tall building with a tower in the background
a bridge over a body of water with a city in the background
aerial view of a city from above
a city with many tall buildings
a city skyline with a pink and orange sky

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential