Destinations

Brasilia

Được xây dựng vào giữa thế kỷ 20 và nằm trên đỉnh của cao nguyên tại trung tâm Brazil, Brasilia hiện là một trong những thủ đô tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Điểm đến yêu thích của các kỹ sư và kiến trúc sư.

Our hotels in Brasilia

a tall building with a tall tower
a lobby with a black counter and chairs
a living room with white furniture and a wood floor
a room with tables and chairs
a large gym with exercise equipment
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Phòng họp riêng
0
a group of buildings in a city
a group of buildings with cars parked in front of them
a group of tall buildings with trees and cars in the background
a room with a couch and coffee tables
a room with a couch and chairs
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Phòng họp riêng
0
a group of buildings in a city
a group of buildings with a pool in the middle
a tall building with many windows
a city with many tall buildings
a city with many buildings and roads
 • Phòng tập thể hình
 • Phòng họp
 • Sự kiện
0
a building with a pond and plants in front of it
a white building with a cross on top
a building with a large dome and a large building with a body of water
a statue of a man with a long tail and a tall tower
a building with a large white dome and a white bowl on the side
a building with a large dome and a large building with a large body of water
a building with a large white dome and a large white bowl

Discover our brands

 • luxury
 • premium
 • essential