Sự kiện

 • 12 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 4300 +
 • 58663 ft²
Xem thư viện

Tham gia những sự kiện đỉnh cao

Đội ngũ của chúng tôi sẽ điều chỉnh dịch vụ và cơ sở vật chất theo từng dịp để trở nên thực sự độc đáo. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường để biến ngày đặc biệt của bạn trở thành sự kiện đáng nhớ nhất. Một trải nghiệm tuyệt vời với những kỷ niệm đáng nhớ mà bạn sẽ không bao giờ quên. Quý khách chỉ cần tận hưởng một ngày theo cách của mình, chúng tôi sẽ điều chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của quý khách.

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Love Stories by Meliá

a wedding ceremony with chairs and flowers

Những cuộc họp quyền lực tại Meliá

a conference room with a table and chairs
1 / 2

Không gian của chúng tôi

ft²
a conference room with a table and chairs

Ba Ria

301 ft²22.97 x 13.12

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a group of tables on a lawn with a body of water and buildings in the background

Beach Garden

900 Số người tối đa9688 ft²98.43 x 98.43

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 400
 • Sảnh tiệc300
 • Nhà hát900
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a building with a pool and trees in the background

Club House Terrace

600 Số người tối đa5382 ft²164.05 x 32.81

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 600
 • Sảnh tiệc300
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Huong Tram

600 Số người tối đa4521 ft²114.84 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 600
 • Sảnh tiệc250
 • Nhà hát500
 • Phòng học200
 • Hình chữ U90
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Huong Tram 1

150 Số người tối đa968 ft²24.61 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 150
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát60
 • Phòng học36
 • Hình chữ U30
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Huong Tram 1+2

450 Số người tối đa3552 ft²90.23 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 450
 • Sảnh tiệc180
 • Nhà hát400
 • Phòng học156
 • Hình chữ U80
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Huong Tram 2

300 Số người tối đa2583 ft²65.62 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 300
 • Sảnh tiệc120
 • Nhà hát270
 • Phòng học108
 • Hình chữ U60
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Huong Tram 3

150 Số người tối đa968 ft²24.61 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 150
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát60
 • Phòng học36
 • Hình chữ U30
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a aerial view of a resort with a body of water and a beach

Lake Garden

1100 Số người tối đa11303 ft²114.84 x 98.43

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 900
 • Sảnh tiệc300
 • Nhà hát1100
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a conference room with a table and chairs

Long Hai

172 ft²13.12 x 13.12

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a pool with trees and a beach in the background

The Level Pool - Pool Side

200 Số người tối đa6674 ft²65.62 x 101.71

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc200
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a pool with trees and a beach in the background

The Level Pool - Beach

300 Số người tối đa16103 ft²144.36 x 111.55

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc300
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential