The Level

Xem thư viện

The Level nâng tầm kỳ nghỉ ở Hải Phòng của bạn. Bạn được thoả sức tận hưởng những tiện ích đi kèm tốt nhất và thoải mái sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa. Không những thế, bạn còn có quyền lui tới đặc biệt cc khu vực riêng tư để trải nghiệm sự thoải mái ở một cấp độ cao hơn. Khám phá tất cả quyền lợi độc đáo mà bạn có.

Lưu trú trong những căn phòng độc đáo nhất của chúng tôi
Nhận phòng và trả phòng riêng
Khu vực ăn sáng riêng
Quyền vào sảnh khách riêng
Nghi thức Thủy liệu pháp (một lần mỗi người mỗi đợt lưu trú)
Phòng họp lịch sự
View Photos

Trải nghiệm độc đáo

The Level Lounge

Dịch vụ cá nhân hóa

Dịch vụ phòng độc quyền

1 / 3

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential