hồ bơi trong một vòng tròn nằm giữa các tòa nhà
một người phụ nữ đứng trong hồ bơi
tòa nhà màu trắng, xung quanh là hàng cọ và lối đi
bộ bàn ăn tối nhìn ra biển
Xem thư viện

Trải nghiệm độc đáo

Hồ bơi riêng tư tại The Level

a swimming pool with palm trees and a building

Một buổi trà chiều đáng nhớ

a table with food on it

Các quyền lợi khi lưu trú tại The Level

a pool with a bathrobe and towels in a room with windows
1 / 3

Các phòng cao cấp khác

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential