Destinations

Nueva York

Những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng như Tòa nhà Empire State tạo nên đường chân trời nổi tiếng và thắp sáng màn đêm trong thành phố không bao giờ ngủ. Đi dạo quanh thành phố giống như tham quan một phim trường khổng lồ.

Our hotels in Nueva York

a tall building with many windows
a reception desk in a hotel
a room with blue couches and wood tables
  • 24-hour gym
  • Phòng họp
  • Sự kiện
0
a city skyline with many tall buildings
a city skyline at night
a busy city street with people walking and pedestrians with Times Square in the background
a city with water and clouds

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential