Destinations

London

Currency
Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng bảng Anh. Quý khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng tại đa số địa điểm trong thành phố.
Language
Ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh. Những người làm việc với công chúng thường sử dụng các một ngôn ngữ khác của châu Âu.
Internet
Bốt điện thoại biểu tượng tại đây đã được chuyển đổi thành các điểm truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí.
Weather
Thành phố này nổi tiếng là nhiều mưa, nhiều mây và sương mù xám xịt, nhưng trên thực tế, khí hậu nơi đây lại rất hay thay đổi. Quý khách có thể trải nghiệm cả 4 mùa trong cùng một ngày.

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential