Bộ sưu tập Meliá

Xem thư viện
a car parked in front of a building with palm trees
a pool with lounge chairs and a tree
a person riding a horse
a table with food on it and a table with a fence and grass
Xem thư viện

Trải nghiệm độc đáo

Một ốc đảo hạnh phúc

a table with food and drinks on it by a pool

Trải nghiệm độc đáo

a horse standing in a stable

Các dịch vụ cá nhân hóa trong phòng của bạn

a basket of food on a pool

Ẩm thực độc đáo và tinh tế

a man cooking food on a grill
1 / 4

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential