Destinations

Arusha

Nếu quý khách đến thăm Tanzania vì những chuyến khám phá thiên nhiên hoang dã thì Arusha là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Khám phá tất cả truyền thống và phong tục của một trong những thành phố nhộn nhịp và quyến rũ nhất Châu Phi.

Our hotels in Arusha

a large building with a pool and trees
a balcony with a table and chairs and a pool
a large room with a large round couch and chairs
a stone path leading to a garden with a building in the background
  • Trung tâm Sức khỏe
  • Spa
  • Phòng họp
0
a group of airplanes on a runway
a group of blue bracelets
a mountain above clouds
a mountain with clouds in the sky

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential