Sự kiện

 • 13 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 1395 +
 • 17572 ft²
Xem thư viện

Sự kiện

Chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ và cơ sở vật chất của mình cho phù hợp với loại cuộc họp hoặc sự kiện mà bạn muốn tạo ra nhờ vào đội ngũ tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp 4 phòng họp và một phòng tổ chức sự kiện rộng 130 m² với lối đi thẳng ra khu vực hồ bơi và tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Truyền cảm hứng và thúc đẩy nhóm của bạn với một khái niệm khách sạn mới ở Mallorca.

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Chúng tôi thích ứng với sự kiện của bạn

a room with white chairs and a man standing in front of a wall

Bạn cần gì?

a room with tables and chairs
1 / 2

Không gian của chúng tôi

ft²
a room with white walls and white chairs

Cabrera 2

30 Số người tối đa654 ft²40.68 x 16.08

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát30
 • Phòng học21
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượu18
a room with white chairs and a projector screen

Cabrera 1

50 Số người tối đa787 ft²40.68 x 19.36

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu30
a room with white chairs and a projector screen

Cabrera 1+2

100 Số người tối đa1441 ft²40.68 x 35.43

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát100
 • Phòng học50
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu48
a room with white chairs and a projector screen

Dragonera

50 Số người tối đa908 ft²46.92 x 19.36

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U27
 • Phòng họp27
 • Quán rượu36
a room with tables and chairs

Formentera

35 Số người tối đa650 ft²35.43 x 18.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát35
 • Phòng học24
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượu18
a room with a table and chairs

Gemelas

30 Số người tối đa524 ft²27.56 x 19.03

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát30
 • Phòng học24
 • Hình chữ U21
 • Phòng họp21
 • Quán rượun/a
a room with white chairs and a screen

Ibiza 1

180 Số người tối đa2608 ft²60.7 x 42.98

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát180
 • Phòng học100
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu72
a room with white chairs and a projector screen

Ibiza 1 + 2

270 Số người tối đa3764 ft²60.7 x 62.01

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 200
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát270
 • Phòng học150
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu180
a room with white chairs and a projector screen

Ibiza 2

90 Số người tối đa1155 ft²60.7 x 19.03

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát90
 • Phòng học50
 • Hình chữ U48
 • Phòng họp48
 • Quán rượu42
a large room with rows of chairs

Mallorca

550 Số người tối đa5475 ft²96.46 x 56.76

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 500
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát550
 • Phòng học300
 • Hình chữ U100
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu204
a room with white walls and white chairs

Menorca

150 Số người tối đa2228 ft²53.48 x 41.67

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát150
 • Phòng học81
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu60
a room with white tables and chairs

Studio I

15 Số người tối đa262 ft²27.56 x 9.51

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát15
 • Phòng học12
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a
a room with white tables and chairs

Studio II

15 Số người tối đa258 ft²26.25 x 9.84

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát15
 • Phòng học12
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp10
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Studio IV

50 Số người tối đa574 ft²31.83 x 18.05

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học30
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp24
 • Quán rượu24
a room with white chairs and a man standing in front of a wall

Studio V

150 Số người tối đa1485 ft²49.22 x 30.19

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 90
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát150
 • Phòng học90
 • Hình chữ U45
 • Phòng họp45
 • Quán rượu66

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential