Sự kiện

 • 6 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 356 +
 • 5296 ft²
Xem thư viện

Các cuộc họp và sự kiện

Hotel Fénix Gran Meliá có Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân được trang bị đầy đủ với mọi thứ cần thiết cho một sự kiện thành công. Trò chuyện với nhóm của chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phòng phù hợp với quy mô nhóm và lễ kỷ niệm của bạn, đừng quên quyền lui tới Fénix Cocktail Bar.

Các sự kiện tùy biến theo ý khách
Thiết bị nghe nhìn
Giải pháp kết hợp
Wi-Fi tốc độ cao
Dịch vụ phòng
Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Camp Suite

a room with a tent and balloons

Lễ cưới và dạ tiệc

a room with tables and chairs

Các cuộc họp và sự kiện

a room with a large table and chairs
1 / 3

Không gian của chúng tôi

ft²
a room with tables and chairs

Apolo

6 Số người tối đa215 ft²16.41 x 13.12

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp6
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Cibeles

100 Số người tối đa1468 ft²40.68 x 36.09

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc70
 • Nhà hát60
 • Phòng học40
 • Hình chữ U27
 • Phòng họp25
 • Quán rượu21
a room with tables and chairs

Neptuno

100 Số người tối đa1329 ft²46.59 x 28.54

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát100
 • Phòng học70
 • Hình chữ U34
 • Phòng họp34
 • Quán rượu49
a large black table with black cloth and bottles on it

Neptuno I

60 Số người tối đa710 ft²24.61 x 28.87

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệc48
 • Nhà hát60
 • Phòng học32
 • Hình chữ U25
 • Phòng họp20
 • Quán rượun/a
a table set for a party

Nereidas

40 Số người tối đa615 ft²21.33 x 28.87

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc30
 • Nhà hát30
 • Phòng học30
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp15
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Vulcano

50 Số người tối đa951 ft²47.57 x 20.01

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 50
 • Sảnh tiệc40
 • Nhà hát30
 • Phòng học24
 • Hình chữ U20
 • Phòng họp20
 • Quán rượu21

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential