Kidsdom

Xem thư viện

Không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ dành cho trẻ em

Cùng với Willow, Holly và Tree of Life, cánh cửa mở ra một chiều không gian mới được thiết kế dành cho những bạn nhỏ. Có cả một vũ trụ được tạo ra đặc biệt cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi lưu trú tại khách sạn. Tại The Kidsdom, các em có một không gian để vui chơi, phát triển và nhận thức sâu sắc hơn về thế giới xung quanh.

a girl sitting on a large ball
two girls holding ice cream cones
a girl in a room with a stuffed animal
cartoon characters in a snowy landscape

Về bản chất

cartoon characters in a snowy landscape
a girl sitting on a large ball
a girl in a room with a stuffed animal
1 / 3

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential