Destinations

Baqueira Beret

Currency
Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng euro. Thẻ tín dụng được chấp nhận tại đa số địa điểm.
Language
Các ngôn ngữ chính thức gồm tiếng Catalan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Aranese, ngôn ngữ của chính khu vực này. Những người phục vụ công chúng thường sử dụng các ngôn ngữ chính của châu Âu.
Internet
Chất lượng truy cập Internet ở các khách sạn đều rất tốt.
Weather
Khí hậu tương tự như ở Trung Âu. Mùa đông lạnh giá với nhiệt độ trung bình dưới 0⁰C và thường xuyên có mưa.

Discover our brands

  • luxury
  • premium
  • essential