Sự kiện

 • 15 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 794 +
 • 11933 ft²
Xem thư viện

Lễ kỷ niệm hoàn hảo ở Alicante

Spa Porta Maris by Meliá là địa điểm hoàn hảo để tổ chức đại hội hoặc các cuộc họp kinh doanh. Được bao quanh bởi khung cảnh độc đáo, các phòng có vách ngăn tại đây là nơi hoàn hảo cho bất kỳ loại sự kiện nào. Với bốn phòng có vách ngăn, tất cả đều có ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Họ cung cấp thiết bị nghe nhìn (có tính phí), dịch vụ thư ký, nữ tiếp viên và hỗ trợ kỹ thuật (theo yêu cầu và có tính phí), cũng như các dịch vụ ăn uống tuyệt vời đi kèm với bất kỳ loại sự kiện hoặc lễ kỷ niệm nào.

Dịch vụ phòng
Thiết bị nghe nhìn
Wi-Fi tốc độ cao
Giải pháp kết hợp

Không gian của chúng tôi

ft²
a room with chairs and a projector screen

Terramar

70 Số người tối đa774 ft²38.06 x 20.34

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệc48
 • Nhà hát70
 • Phòng học27
 • Hình chữ U24
 • Phòng họp28
 • Quán rượu36
a room with chairs and a projector screen

Escollera

70 Số người tối đa774 ft²38.06 x 20.34

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệc48
 • Nhà hát70
 • Phòng học30
 • Hình chữ U26
 • Phòng họp30
 • Quán rượu36
a room with chairs and a projector screen

Mediterráneo

70 Số người tối đa774 ft²38.06 x 20.34

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệc48
 • Nhà hát70
 • Phòng học30
 • Hình chữ U26
 • Phòng họp30
 • Quán rượu36
a table set up for a dinner party

Náutico

100 Số người tối đa1172 ft²36.09 x 32.48

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc64
 • Nhà hát100
 • Phòng học45
 • Hình chữ U32
 • Phòng họp30
 • Quán rượu48
a table set up for a dinner party

Nautico + Mediterraneo

170 Số người tối đa2010 ft²38.06 x 52.82

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 160
 • Sảnh tiệc112
 • Nhà hát170
 • Phòng học75
 • Hình chữ U36
 • Phòng họp42
 • Quán rượu84
a table set up for a dinner party

Nautico + Mediterraneo + Escollera

220 Số người tối đa2784 ft²38.06 x 73.17

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 220
 • Sảnh tiệc160
 • Nhà hát220
 • Phòng học105
 • Hình chữ U49
 • Phòng họp54
 • Quán rượu120
a table set up for a dinner party

Nautico + Mediterraneo + Escollera + Terramar

280 Số người tối đa3558 ft²38.06 x 93.51

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 280
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát250
 • Phòng học120
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượu162
a room with chairs and a projector screen

Mediterraneo + Escollera

120 Số người tối đa1548 ft²38.06 x 40.68

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 120
 • Sảnh tiệc96
 • Nhà hát120
 • Phòng học60
 • Hình chữ U37
 • Phòng họp16
 • Quán rượu72
a room with chairs and a projector screen

Mediterraneo + Escollera + Terramar

180 Số người tối đa2322 ft²38.06 x 61.03

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 180
 • Sảnh tiệc144
 • Nhà hát140
 • Phòng học60
 • Hình chữ U37
 • Phòng họp54
 • Quán rượu72
a room with chairs and a projector screen

Escollera + Terramar

120 Số người tối đa1548 ft²38.06 x 40.68

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 120
 • Sảnh tiệc96
 • Nhà hát120
 • Phòng học60
 • Hình chữ U26
 • Phòng họp16
 • Quán rượu72
a room with a table and chairs

Levante

70 Số người tối đa1209 ft²35.11 x 34.45

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 60
 • Sảnh tiệc48
 • Nhà hát70
 • Phòng học54
 • Hình chữ U29
 • Phòng họp36
 • Quán rượu36
a room with a table and chairs

Poniente

14 Số người tối đa387 ft²26.25 x 14.76

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U13
 • Phòng họp14
 • Quán rượun/a
a table set up for a dinner party

Marabierta

100 Số người tối đa1386 ft²38.06 x 36.42

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 100
 • Sảnh tiệc80
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp16
 • Quán rượu60
a table set up for a dinner party

Terraza Cubierta

250 Số người tối đa4747 ft²160.77 x 29.53

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 250
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a table set up for a dinner party

Terraza Panorámica

50 Số người tối đa709 ft²40.03 x 17.72

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 50
 • Sảnh tiệc32
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họp24
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential