Lễ kỷ niệm ở Playa del Carmen

Là một trong những khách sạn hội nghị và hội họp hàng đầu trong khu vực, khu nghỉ dưỡng trọn gói chỉ dành cho người lớn này có các tiện nghi hoàn hảo để tổ chức đại hội hoặc lễ kỷ niệm cá nhân đặc biệt. Cho dù đó là sự kiện cá nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đảm bảo nó sẽ thành công tốt đẹp nhờ cơ sở vật chất tốt nhất ở Rivera Maya và dịch vụ chu đáo nhất.

Trung tâm Dịch vụ Doanh nhân
Giải pháp kết hợp

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Chọn Lãng mạn của Paradisus

a man and woman on a beach

Các tiện ích bổ sung cho đám cưới của bạn

a room with a chandelier and couches

Trung tâm hội nghị

a large room with tables and chairs

Các dịch vụ nổi bật

a large conference room with tables and chairs
1 / 4

Không gian của chúng tôi

ft²
a room with a long table and chairs

Calabash

40 Số người tối đa1525 ft²103.35 x 14.76

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc30
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Cypress I

1100 Số người tối đa14483 ft²75.46 x 191.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc800
 • Nhà hát1100
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U284
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a large ceiling and a row of chairs

Cypress I+II+III+IV

600 Số người tối đa9729 ft²75.46 x 128.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc450
 • Nhà hát600
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a large screen

Cypress II

220 Số người tối đa2426 ft²75.46 x 32.15

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 175
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát220
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U54
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a large screen

Cypress III

220 Số người tối đa2426 ft²75.46 x 32.15

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 175
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát220
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U54
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Cypress IV

220 Số người tối đa2426 ft²75.46 x 32.15

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 175
 • Sảnh tiệc100
 • Nhà hát220
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U54
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Dahlia

20 Số người tối đa905 ft²14.76 x 61.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 20
 • Sảnh tiệc10
 • Nhà hát12
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a round table and chairs

Foyer

275 Số người tối đa3677 ft²45.93 x 80.06

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 275
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with chairs and a television

Huele Noche

20 Số người tối đa905 ft²14.76 x 61.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 20
 • Sảnh tiệc10
 • Nhà hát12
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ipomaea

20 Số người tối đa905 ft²61.35 x 14.76

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 20
 • Sảnh tiệc10
 • Nhà hát12
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with tables and chairs

Jaguar

500 Số người tối đa5084 ft²80.71 x 63

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 400
 • Sảnh tiệc350
 • Nhà hát500
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a large conference room with tables and chairs

Jaguar + Cypress

1100 Số người tối đa14483 ft²75.46 x 191.94

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệc800
 • Nhà hát1100
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U284
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Oysterwood

40 Số người tối đa1525 ft²14.76 x 103.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc30
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Paradisus Palm

40 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc30
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a large screen

Paradisus Tree

40 Số người tối đa1525 ft²14.76 x 103.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 40
 • Sảnh tiệc30
 • Nhà hát25
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Poinsettia

20 Số người tối đa905 ft²14.76 x 61.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 20
 • Sảnh tiệc10
 • Nhà hát12
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Zinnia

20 Số người tối đa905 ft²14.76 x 61.35

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 20
 • Sảnh tiệc10
 • Nhà hát12
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a wooden patio with tables and chairs

Gazebo La Perla

80 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 80
 • Sảnh tiệc50
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Ceiba

40 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát40
 • Phòng học16
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Ceiba II

40 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát40
 • Phòng học16
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Ceiba III

40 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát40
 • Phòng học16
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a long table and chairs

Ceiba IV

50 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát50
 • Phòng học24
 • Hình chữ U28
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ceiba V

20 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng học16
 • Hình chữ U20
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ceiba VI

20 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng học8
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ceiba VII

20 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng học8
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with a table and chairs

Ceiba VIII

20 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng học8
 • Hình chữ U12
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a

Xem bố cục

Tìm kiếm không gian lý tưởng cho sự kiện của bạn

Biểu đồ sức chứa
Kiểm tra các đặc tính của không gian để chọn ra không gian phù hợp nhất dành cho bạn
Công cụ bố cục
Tùy chỉnh từng không gian để đáo ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential