Các điểm đến

Khách sạn tại Florencia

Thủ phủ vùng Tuscany có nền nghệ thuật và văn hóa vô cùng đồ sộ. Thành phố này chính là cái nôi của thời kỳ Phục hưng, một trong những phong trào văn hóa quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với nhiều người, đây là thành phố xinh đẹp nhất thế giới.

Các khách sạn của chúng tôi tại Florencia

a building with trees and bushes in the background
a bedroom with a bed and a chair
an aerial view of a town
a large white building with a staircase and a green lawn
0
a bridge over a river with buildings and trees
a bridge over water with buildings in the background

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential